Aktualności

Grudniowa i styczniowa edycja szkolnego konkursu kulinarnego ,,Mój pomysł na…”

Zachęcamy do udziału w konkursie i pochwalenia się swoimi pomysłami na orzechy. Najaktywniejsi uczniowie będą mieli okazję do udziału w szkoleniach oraz szkolnej edycji konkursu podczas Drzwi Otwartych. Koordynator konkursu: Beata Lewińska

Łączy nas krew, która ratuje życie

Dnia 30 listopada 2016 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Zajęcia umożliwiły młodzieży zapoznanie się z zadaniami stacji w zakresie kwalifikacji dawcy, czyli warunkami, które trzeba spełnić, aby zostać krwiodawcą. Zobrazowały także, jak krok po kroku wygląda proces pobierania krwi, jej gromadzenia, konserwacji oraz przechowywania. Ponadto warsztaty uświadomiły młodzieży, że niewielkim kosztem, pokonując swoje obawy i uprzedzenia, można przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.
Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Dodaj świętom smaku

Dnia 26 października 2016 roku wolontariuszki ZSG z klasy 1TH: Żaklina Jasińska, Kinga Wolska i Sylwia Such, z klasy 1b TG: Agata Wilczyńska i Marta Redzimska oraz z klasy 3TH: Anna Wojtecka i Nicole Borowicz uczestniczyły w 20-ej jubileuszowej świątecznej zbiórce produktów żywnościowych organizowanej przez Banki Żywności w markecie Kaufland przy ul. Solskiego. Tegoroczna akcja odbyła się pod hasłem „Dodaj świętom smaku”. Zebrana żywność trafi przed świętami do najuboższych. Dziękujemy dziewczętom za okazane serce.
Opiekunki Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka, Katarzyna Waszkiewicz

Etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych

Dnia 29 listopada 2016 roku w ZSG odbył się etap szkolny Olimpiady Wiedzy o Ubezpieczeniach Społecznych. Do zawodów przystąpiło 7 uczniów z klas drugich i trzecich. Najlepszy wynik osiągnęły uczennice: Kinga Cyranowicz (17 punktów), Marta Gerke (13 punktów) oraz Emilia Lorent (10 punktów). Wszystkim uczestnikom dziękujemy, a zwycięzcom serdecznie gratulujemy

Aktualna lista uczestników praktyk zagranicznych

W niniejszym linku przedstawiamy aktualną listę osób biorących udział w programie „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” realizowanego w naszej szkole. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu: „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”.
Koordynator projektu: J.Ormanowska

Wizyt 345979