Aktualności

Transplantacja - masz dar uzdrawiania 2018

Dnia 31 października 2018 roku odbył się w naszej szkole wykład pt. „Światowy Dzień Donacji i Transplantacji, czyli pobieranie i przeszczepianie narządów na świecie, w Polsce i w województwie kujawsko-pomorskim”. Prelekcję wygłosiła dr n. med. Aleksandra Woderska z Kliniki Transplantologii i Chirurgii Ogólnej Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. Antoniego Jurasza w Bydgoszczy, będąca również regionalnym koordynatorem pobierania i przeszczepiania narządów Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego ds. Transplantacji POLTRANSPLANT.

Wykład miał na celu zwiększenie świadomości dotyczącej prawnych i medycznych aspektów przeszczepiania narządów i tkanek od dawców żywych i zmarłych. Spotkanie to było okazją do rozbudzenia wrażliwości na drugiego człowieka, bezinteresowności i altruizmu wśród młodzieży.

Opiekunowie: Katarzyna Waszkiewicz i Małgorzata Kunicka

Wizyt 1107396