Olimpiada o żywieniu i żywności

Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności została powołana przez Ministra Edukacji Narodowej w 1995 roku. Jej organizatorem jest Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, a współorganizatorem Zespół Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie.


Celem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest:

  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów problemami żywienia,
  • upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocja zdrowia,
  • konfrontacja możliwości i osiągnięć uczniów z różnych szkół,
  • nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy szkołami ponadgimnazjalnymi różnych typów,
  • podniesienie poziomu kształcenia zawodowego.

Sukcesy młodzieży naszej szkoły w dotychczasowych edycjach olimpiady :

Edycja

Rok szkolny

Imię i nazwisko laureata

I

1996/1997

Anna Potek

II

1997/1998

Grzegorz Frąckowski

III

1998/1999

Agnieszka Sobkiewicz

Dariusz Marczuk

IV

1999/2000

Przemysław Puls

VII

2002/2003

Iwona Rybicka

XI

2006/2007

Emil Boniek

XII

2007/2008

Tomasz Tadeusz Skorczewski

XIII

2008/2009

Tomasz Tadeusz Skorczewski

Dorota Magdalena Radzińska

XVII

2012/2013

Kamila Barbara Brykalska

Edycja

Rok szkolny

Imię i nazwisko finalisty

XIV

2008/2009

Dorota Magdalena Radzińska

XVI

2011/2012

Kamila Barbara Brykalska

Laureaci i finaliści olimpiady są zwolnieni :

  • w części lub w całości z egzaminów wstępnych do szkół wyższych na kierunek zgodny z profilem olimpiady
  • z części pisemnej egzaminu zawodowego.

Przebieg olimpiady:

Olimpiada jest trójstopniowa

Etap I szkolny polega na rozwiązaniu testu. Do etapu okręgowego kwalifikuje się 2 najlepszych uczniów, którzy uzyskali 80% punktów możliwych do zdobycia.

Etap II okręgowy polega także na rozwiązaniu testu na który składa się 30% zadań z tematyki wiodącej i 70% zadań z wiedzy o żywieniu i żywności.

Etap III centralny to dwuetapowa część pisemna wyłaniająca laureatów i finalistów olimpiady oraz części ustnej wyłaniającej zwycięzcę olimpiady.

Wszyscy uczestnicy eliminacji centralnych, którzy uzyskali za test minimum 40% punktów możliwych do zdobycia, otrzymują tytuł finalisty olimpiady.

Laureatami olimpiady zostaje 15 finalistów z największą liczbą uzyskanych punktów w obu etapach części pisemnej eliminacji centralnych.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu olimpiady na stronie www.olimpiadawiedzyozywieniu.pl

Wizyt 694264