Uwaga! Konkurs na najwyższą frekwencję! (2)

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy ogłasza konkurs na najwyższą frekwencję klasy. Odbywać się on będzie w dwóch etapach: etap I (wrzesień-grudzień 2018r.), etap II (styczeń-maj 2019r.). Szczegóły konkursu i jego regulamin znajdują się w gablocie szkolnej i na stronie internetowej naszej placówki. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do systematycznego uczęszczania do szkoły!
Regulamin

Wizyt 1087567