I  ETAP  MIĘDZYSZKOLNEGO  KONKURSU
Z
JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2014/ 2015

Dnia 1 października 2014 w naszej szkole odbył się i etap międzyszkolnego konkursu z języka angielskiego, którego organizatorem był Zespół Szkół nr 4 w Bydgoszczy oraz Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, instytut neofilologii i lingwistyki stosowanej, katedra filologii angielskiej w Bydgoszczy.

Celem konkursu było umożliwienie uczniom szkół średnich sprawdzenie realnego poziomu znajomości języka angielskiego oraz umiejętności w tym zakresie. Konkurs miał również na celu zachęcenie uczniów do wzbogacenia wiedzy i rozwijania umiejętności w zakresie języka angielskiego.


Konkurs polegał na rozwiązaniu testu sprawdzającego znajomość gramatyki języka angielskiego i leksyki na poziomie b2. Aby przejść do drugiego etapu, trzeba było zdobyć 40 punktów na 70.

Do konkursu przystąpiło 16 osób z różnych klas: I B TG, III C TG, III B TG, II TH, III TH, IV TH.

Najlepsze  wyniki  zdobyły  następujące  osoby:

1. GAWRYCH MIKOŁAJ – III B TG – 43 PKT

2. BOJAKOWSKA KAROLINA – IV TH – 32 PKT

3. MARTA BITNER – III B  TG, SEBASTIAN ŁUKOWSKI – III TH – 29 PKT

Do  drugiego  etapu  przeszedł  -

MIKOŁAJ  GAWRYCH ( OPIEKUN – p. J. KOZIŃSKA)

(Koordynator konkursu – mgr  K. Tomczak)

Wizyt 694275