Projekt „Przez praktykę do sukcesu” – spotkanie informacyjne (2)

Zapraszam w dniu 10 października o godzinie 10.00 do auli szkolnej osoby zainteresowane z klas I, II i III technik żywienia i usług gastronomicznych, hotelarz oraz kucharz na spotkanie informacyjne dotyczące projektu pt. „Przez praktykę do sukcesu” realizowanego w Zespole Szkół Gastronomicznych im. Jarosława Iwaszkiewicza w Bydgoszczy, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój ( PO WER ) w ramach projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego”.

Koordynator projektu: Justyna Ormanowska

PO WER VET 2018/2020 (2)

Informacje o projekcie

Regulamin

Formularz zgłoszeniowy

Załączniki do regulaminu

Wizyt 1107384