Informacje na temat ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

Projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” realizowany w ZSG w Bydgoszczy, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER)- „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” (numer projektu: 2016-1-PL01-KA102-023348) został poddany ewaluacji. Celem badania było poznanie stopnia realizacji zamierzonych celów oraz ocena rezultatów w ocenie uczestników niniejszego projektu.

Badania wykazały, że założone w projekcie cele zostały osiągnięte. Uczniowie przygotowujący się do wyjazdu na staż dysponowali wystarczającą ilością informacji na jego temat. Przygotowania do wyjazdu spełniały ich oczekiwania. Uczniowie zostali w sposób właściwy poinformowani o wszystkim,  przygotowując się do wyjazdu na praktyki do Niemiec. Zdaniem uczniów atmosfera panująca w grupie w trakcie praktyk, jak i przygotowań do wyjazdu, była bardzo dobra. Uczniowie byli zadowoleni z restauracji, w której odbywali praktyki, a zadania przydzielone przez opiekuna były zgodne z programem praktyk. W opinii badanych uczniów wyraźnie wzrósł poziom ich wiedzy i umiejętności, zarówno w obszarze zawodowym, jak i językowym oraz społeczno- komunikacyjnym. Uczestnicy praktyk niemalże jednogłośnie stwierdzili, że poszerzyli swoją wiedzę z zakresu gastronomii. Nauczyli się przygotowywania wielu nowych potraw, w szczególności związanych z kuchnią niemiecką. Poznali także specyfikę pracy w międzynarodowym zespole. Wszyscy uczniowie, którzy uczestniczyli w praktykach ocenili swoje umiejętności językowe na wyższe niż przed wyjazdem. Mieli poczucie, że przełamali barierę językową. Udział w niniejszym projekcie był dla uczniów bardzo cennym doświadczeniem zawodowym, które zmotywuje ich do korzystania ze zdobytej wiedzy oraz dalszego rozwoju. Ze względu na wyraźny progres w rozwoju uczniów w obszarze zawodowym, językowym oraz społecznym i komunikacyjnym należy dołożyć wszelki starań, aby umożliwić uczniom ZSG udział w przyszłości w podobnych projektach.

Podsumowanie realizacji projektu unijnego „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” (2)

04.10.2017r. odbyło się spotkanie, którego celem było upowszechnianie rezultatów projektu unijnego „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” realizowanego przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy z partnerem z Niemiec, Berufsbildungsverein Eberswalde Angermünder, finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. W spotkaniu uczestniczyła pani Iwona Andrzejewska – starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, pani Ewa Abramczyk – Boguszewska – dziennikarz „Gazety Pomorskiej“, dyrekcja Zespołu Szkół Gastronomicznych, nauczyciele zaangażowani w realizację projektu oraz uczniowie odbywający praktykę zawodową. W trakcie spotkania wręczono uczestnikom praktyk certyfikaty i przedstawiono uzyskane rezultaty: certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe, certyfikat potwierdzający zdobyte kwalifikacje językowe, Europass Mobilność potwierdzający zdobyte umiejętności i kompetencje zawodowe, wzrost umiejętności i kompetencji językowych oraz wzrost umiejętności personalno-społecznych, inaczej zwanych kompetencjami komunikacyjnymi. Zaproszeni goście zostali poczęstowani potrawami kuchni niemieckiej wykonanymi przez uczestników projektu, któtrzy mogli pochwalić się zdobytymi umiejetnościami zawodowymi.

Zobacz film

oraz zdjęcia

http://bydgoszcz.naszemiasto.pl/artykul/zdjecia/uczniowie-bydgoskiego-gastronomika-poznali-niemcy-od-kuchni,4266563,artgal,27772443,t,id,tm,zid.html


Koordynator: mgr Justyna Ormanowska

Podsumowanie praktyk w Niemczech (2)

Dobiega końca 4 tygodniowy pobyt na praktykach zagranicznych w miejscowości Bad Freienwalde w Niemczech. Nasi uczniowie odbywali praktyki w wymienionych lokalach: Restaurant & Cafe „ Olivo”, Landhof Liepe, La Fontana, Randwirtschaft, Restaurant Dammmeisterei, Wilder Eber-Hotel & Restaurant, Haus am Finowkanal, Berufsbildungsverein e.V. Uczestnicy projektu miło będą wspominać czas spędzony w restauracjach w międzynarodowym środowisku pracy, który przyczynił się do podniesienia kompetencji zawodowych naszych praktykantów. Opiekun i koordynator Justyna Ormanowska

„Tropical Islands” (2)

To już trzeci tydzień praktyk w Niemczech. Nasi uczniowie biorący udział w projekcie „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” 17 lipca 2017 odwiedzili największą w Europie tropikalną krainę „Tropical Islands”. Niezapomnianych wrażeń w tym cudownym miejscu dostarczyły zjeżdżalnie wodne, baseny, laguna, airbush tatoo oraz las tropikalny pełen różnych gatunków owadów, ryb i ptaków np. flamingów. Dużym zainteresowaniem cieszyła się „Rzeka Amazonia”, uczestnicy kilkakrotnie korzystali z tej atrakcji. Po powrocie wszyscy z uśmiechem na twarzy wrócili do internatu. Opiekun i koordynator Justyna Ormanowska

Grill integracyjny w Bad Freienwalde (2)

24.07.2017 w ramach integracji z nową grupą praktykantów z Warszawy, zostaliśmy zaproszeni na grilla przez partnera pośredniczącego, którego w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde reprezentują Halina i Zygfryd Bytomscy. Integracja bardzo udana, młodzież świetnie się bawiła przy muzyce i potrawach z grilla. Uczniowie grillowali karkówkę, panierowany boczek i kiełbaski. Życzymy udanych praktyk zawodowych nowo przybyłym. Opiekun i koordynator Justyna Ormanowska

Wycieczka do Berlina i wizytacja dyrekcji szkoły (2)

W piątek 14 lipca 2017 roku do Bad Freienwalde przyjechała pani vice-dyrektor Joanna Dyrka wraz z koordynatorem projektu panią Justyną Ormanowską. Całe grono pedagogiczne zostało zaproszone na kolację do włoskiej restauracji „La Fontana”. W sobotę wszyscy wybrali się na wycieczkę do Berlina, aby zwiedzić muzeum figur woskowych Madame Tussauds oraz Aqua Dom & Sea Life – największe akwarium w Berlinie. Wieczorem spotkaliśmy się razem w kafeterii, aby podzielić się wrażeniami i spostrzeżeniami z dwóch tygodni pobytu na praktykach. Opiekun młodzieży: Krzysztof Szczepaniak

Historia stolicy Niemiec (2)

Uczniowie biorący udział projekcie „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” swój czwarty, a zarazem ostatni tydzień  praktyk zagranicznych rozpoczęli od zwiedzania Berlina. Młodzież ruszyła śladami muru berlińskiego i mogła podziwiać panoramę Berlina z Parlamentu-Bundestagu. Zwiedzanie zakończyło się w muzeum topografii terroru, co skłoniło wielu młodych ludzi do refleksji nad wartością ludzkiego życia. Następnie młodzież udała się na Plac Aleksandra, gdzie mogła nabyć wiele pamiątek z pobytu w Niemczech. Opiekun i koordynator Justyna Ormanowska

Rekrutacja uzupełniająca na praktyki w Niemczech-2 (2)

Rekrutacja uzupełniająca dotyczy klas I, II i III TŻ oraz realizowanego przez ZSG projektu „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces”. Osoby zainteresowane odbyciem praktyk w lipcu zgłaszają się osobiście do koordynatora projektu pani Justyny Ormanowskiej do 10.05.2017r. Uzupełniony formularz zgłoszeniowy (znajduje się na stronie szkoły w zakładce PO WER) należy oddać do 12.05.2017r. do godziny 12.30. Koordynator projektu: Justyna Ormanowska

Więcej artykułów…

  1. Aktualna lista uczestników praktyk zagranicznych(4)
  2. Zajęcia z języka niemieckiego branżowego(3)
  3. Rekrutacja uzupełniająca na praktyki w Niemczech (2)
  4. Targi Spożywcze w Berlinie (2)
Wizyt 694275