Aktualności

Kampania „Światowego Dnia Żywienia i Walki z Głodem -2018”

Dnia 16.10.2018 roku na dziedzińcu PCK przy ul. Warmińskiego wolontariusze z klasy 2aBS: Agnieszka Najdowska, Natalia Marcinkiewicz, Kamil Rutkowski i Miłosz Radzik pomagali w wydawaniu posiłków osobom bezdomnym, biednym i potrzebującym. Młodzież kwestowała na rzecz stołówki PCK oraz zakupu podstawowej żywności potrzebującym rodzinom. Celem kampanii pod hasłem „Zamieniamy głodne na godne dzieciństwo” jest uświadomienie społeczeństwu rozmiarów problemu ubóstwa i głodu. Według Światowej Organizacji Zdrowia 1/3 ludności na świecie głoduje. W Polsce co siódme dziecko jest niedożywione, a co dziesiąte żyje w ubóstwie.

Dziękujemy wolontariuszom za okazane serce i zrozumienie problemu.

Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

Rusza „Akcja kwalifikacja 2” (2)

Osoby zainteresowane udziałem w zajęcia przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe T.12  prosimy o składanie do 24 października 2018 roku w sekretariacie do spraw uczniów wypełnionych formularzy zgłoszeniowych. Formularze są dostępne na stronie internetowej szkoły.
Komisja Rekrutacyjna 26 października 2018 roku przedstawi listę osób, które zakwalifikowały się do udziału w zajęciach wraz z listą rezerwową
Zajęcia będą prowadzone w listopadzie i grudniu 2018 roku

 

Skrzynka Kłopotów 2018

Wzorem lat ubiegłych w naszej szkole działa „Skrzynka kłopotów”. Zachęcamy wszystkich uczniów, żeby podzielili się z nami swoimi problemami.

  • Jeżeli przeżywasz trudności w relacjach z rówieśnikami, nauczycielami, rodzicami;
  • jeżeli Twój problem zaczyna Cię coraz bardziej przygniatać;
  • jeżeli nie widzisz rozwiązania Twoich trudności,

napisz list lub krótką informację i wrzuć do „Skrzynki Kłopotów”. Pochylimy się nad Twoim problemem. Dla nas nie ma sytuacji bez wyjścia. Zrobimy wszystko, aby Tobie pomóc.

Opiekun: Marta Jurgońska

Dzień Nauczyciela 2018

12.10.2018 roku z okazji Dnia Nauczyciela dyżurni SU z 4aTG rozdawali nauczycielom i pracownikom szkoły wykonane przez siebie własnoręcznie laurki z życzeniami i mufinki przygotowane przez 2bTG (gr1) pod kierunkiem pani Marioli Ruge.

Dziękujemy młodzieży za docenienie pracy nauczycieli i pracowników szkoły.

Organizatorzy: Małgorzata Kunicka i SUZSG

Spotkanie z kulturą starożytną 2018

Dnia 11 i 12 października 2018 roku uczniowie klasy 1cTG i 1TH wzięli udział w spektaklu teatralnym ,,Król Edyp”, który wystawiono w kinoteatrze ,,Adria”. Dzieło Sofoklesa przybliżyli młodzieży aktorzy scen warszawskich. Spektakl poprzedzony był prelekcją poświęconą narodzinom teatru antycznego.

Opiekunowie: K. Rolle i J. Tomaszewska

Uwaga! Konkurs na najwyższą frekwencję!

Samorząd Uczniowski Zespołu Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy ogłasza konkurs na najwyższą frekwencję klasy. Odbywać się on będzie w dwóch etapach: etap I (wrzesień-grudzień 2018r.), etap II (styczeń-maj 2019r.). Szczegóły konkursu i jego regulamin znajdują się w gablocie szkolnej i na stronie internetowej naszej placówki. Dla laureatów przewidziano atrakcyjne nagrody. Zachęcamy do systematycznego uczęszczania do szkoły!
Regulamin

Zaproszenie na X Wojewódzkie Młodzieżowe Spotkania Samorządowe

Zaproszenie
Regulamin
Karta zgłoszenia
Oświadczenie

Dzień Wolontariatu

9 października 2018 roku w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu odbył się Dzień Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyły również wolontariuszki z naszej szkoły: Marta Redzimska, Wiktoria Sypniewska, Agata Wilczyńska (z 3bTG) wraz z opiekunem SKW Małgorzatą Kunicką. W trakcie spotkania Marta Redzimska zaprezentowała prezentację multimedialną o działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu. Dziewczęta uczestniczyły w szkoleniu ”Wolontariat – rozwijanie kreatywności i kształtowanie postaw prospołecznych”. Dla opiekunów SKW przygotowano szkolenie „Myślenie projektowe – kilka sposobów na osiągnięcie celu”. Następnie Szkolne Koła Wolontariatu prezentowały swoje działania. Omówiono wolontariat sportowy oraz pracowniczy firmy Nokia, jak również działania Młodzieżowej Rady Miasta Bydgoszczy. Na koniec spotkania obejrzeliśmy występ artystyczny Laury Dziąby i poznaliśmy działania wolontariackie organizacji pozarządowych.

 Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

Bydgoskie Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu

Dnia 8 października 2018 roku odbyło się uroczyste otwarcie Bydgoskiego Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyły wolontariuszki z klasy 2TH: Wiktoria Lewandowska, Julia Duch i z klasy 3bTG: Marta Redzimska, Wiktoria Sypniewska, Agata Wilczyńska oraz opiekun SKW Małgorzata Kunicka.
Dziękujemy wolontariuszkom za poświęcony czas.
Opiekun SKW: Małgorzata Kunicka

Akcja charytatywna „Pola nadziei” 2018 (2)

Dnia 5 października 2018 roku w Hospicjum im. bł. Ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęła się Ogólnopolska Akcja „Pola nadziei”. Celem kampanii jest propagowanie opieki paliatywnej i wolontariatu. W spotkaniu uczestniczyły wolontariuszki z klasy 2TH: Wiktoria Lewandowska, Julia Duch i Daria Szafrańska.

Dziękujemy dziewczętom za okazane serce i pomoc.
Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

Wizyt 1107389