Aktualności

Finał szkolnej akcji patriotycznej „Do hymnu”

24.05.2018 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych odbył się finał szkolnej akcji patriotycznej „Do hymnu”,
w której uczestniczyli uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami. Każdy zespół klasowy miał za zadanie odśpiewać cztery zwrotki hymnu narodowego. Uczestników oceniało jury wyłonione spośród uczniów klas biorących udział w akcji. Pierwsze miejsce zajęła młodzież z klasy 1cTG, drugie przypadło w udziale klasie 1TH,
a trzecie klasie 1aTG. W trakcie liczenia punktów uczniowie wysłuchali montażu słowno – muzycznego zawierającego treści patriotyczne. Gościem honorowym był sierżant Zdzisław Piątek reprezentujący Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej. Celem corocznej akcji jest kształtowanie wśród młodzieży właściwej postawy obywatelskiej oraz szacunku do symboli narodowych. Uczniom klas pierwszych
 i wychowawcom dziękujemy za aktywny udział w akcji. Składamy szczególne podziękowania pani Małgorzacie Grynienko oraz nauczycielom wychowania fizycznego za przygotowanie wystroju i dekorację sali gimnastycznej.
Organizatorzy: Joanna Kowalska, Małgorzata Kunicka i Piotr Jasiński

Wolontariusze „Gastronomika” na Festynie Rodzinnym „Bądźmy razem” 2018

Dnia 26 maja 2018 roku w Myślęcinku odbył się Festyn Rodzinny „ Bądźmy razem” organizowany przez Bydgoski Caritas. W organizacji wydarzenia uczestniczyli wolontariusze z klasy 2TH: Kinga Wolska, z klasy 1aBS: Agnieszka Najdowska, Natalia Marcinkiewicz, Izabela Niedzielska, z klasy 1bTŻ: Wiktoria Załęska, Natalia Wesołowska, Weronika Zamaro, Dominika Jabłonka, z  klasy 2bTG Wiktoria Sypniewska, Agata Wilczyńska, Paulina Urban. Uczennice umilały czas dzieciom prowadząc zajęcia plastyczne, ruchowe, warsztaty twórcze, zabawy z chustą KLANZA. Dziękujemy wolontariuszom za poświęcony czas.
Opiekunka Szkolnego Klubu Wolontariatu: Małgorzata Kunicka

IX edycja rajdu Pucharu Moto Bydgoszcz 2018

Dnia 25 maja 2018 roku w Bydgoszczy odbyła się IX edycja rajdu Pucharu Moto Bydgoszcz 2018.

Wolontariuszki z klasy 1TH Julia Duch i Daria Szafrańska pomagały w montowaniu namiotów, flag reklamowych i banerów miasta Bydgoszcz. Podczas rajdu wystawiono ponad 20 zabytkowych pojazdów. Była również możliwość zapoznania się z pracą „Motoambulansu” Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego, Policji i Inspekcji Transportu Drogowego.

Dziękujemy wolontariuszkom za poświęcony czas.
Opiekun Szkolnego Klubu Wolontariat: Małgorzata Kunicka

Promocja szkoły w gimnazjum

W dniu 23 maja 2018 roku uczniowie klasy 1KT: Wiktoria Lewandowska, Lucyna Żarczyńska i Jakub Piernik wraz z nauczycielami – panią Marzeną Płachcińską i Małgorzatą Grynienko - brali udział w projekcie zawodoznawczym pt. „Pasja – najlepszy pomysł na zawód” w Gimnazjum nr 20 w Bydgoszczy. Młodzież zaprezentowała pokaz synchronizacji kelnerskiej i odpowiadała na pytania gimnazjalistów na temat naszej szkoły. Natomiast nauczyciele przedstawili prezentacje multimedialne na temat racjonalnego żywienia i savoir – vivre’u. Chętni uczniowie mieli okazję obejrzenia pokazu składania serwetek. Dziękujemy uczniom za godne promowanie i reprezentowanie szkoły!
Opieka: Marzena Płachcińska i Małgorzata Grynienko

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”-warsztaty profilaktyczne

W dniu 22 maja 2018 roku uczniowie pierwszych klas wzięli udział w warsztatach „ARS, czyli jak dbać o miłość?”  Spotkanie poprowadziły uczennice z klasy 2bTG Weronika Wiącek i Anna Delatowska.

Warsztaty miały na celu wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zmniejszające ryzyko utraty zdrowia i życia ich samych oraz ich przyszłego potomstwa, spowodowane zwłaszcza używaniem substancji psychoaktywnych, jak również alkoholu, narkotyków i papierosów.

Tytuł programu nawiązuje do łacińskiego słowa ars, czyli sztuka. Treściowo wiąże się z założeniem, że budowanie, rozwój i trwanie wzajemnych relacji miłości jest swoistą sztuką, która wymaga działania, umiejętności i dojrzałości. O miłość trzeba dbać, co wymusza zdobycie pewnych umiejętności (sztuki), w tym przede wszystkim dojrzałego i bezpiecznego stylu życia bez nałogów.

Treści programu podzielone zostały na 3 grupy:

Ars vivendi – sztuka życia; to rozważania dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zewnętrzny kryzys miłości-skracają życie i zabierają zdrowie.

Ars amandi – sztuka kochania; to rozważania na temat sposobu używania substancji psychoaktywnych, które zakłócą rozwój miłości między ludźmi.

Ars generandi – sztuka rodzenia; to analiza dotycząca zakłócenia procesu generacji na skutek używania substancji psychoaktywnych.

Grupą docelową programu są młode kobiety, chociaż program ma charakter koedukacyjny, dlatego wiedza, postawy i zachowania mężczyzn mają znaczenie z punktu widzenia zdrowia kobiet.

Styl życia kobiet wpływa na ich potomstwo. Jeżeli kobiety w wieku prokreacyjnym nadużywają alkoholu, palą tytoń, czy używają narkotyków (zwłaszcza marihuany), szanse na to, że one same i ich dzieci będą zdrowe i długowieczne, znacznie maleją.

W całym programie używany termin „miłość” odnosi się do miłości w pełni osobowej, w której stajemy się darem dla drugiego człowieka, darem mającym dbać o zdrowie i życie we wszystkich jego wymiarach (w tym bez nałogów).

Opiekunowie: Katarzyna Waszkiewicz i Małgorzata Kunicka

Łączy nas krew, która ratuje życie(2)

Dnia 17 maja 2018 roku młodzież naszej szkoły uczestniczyła w warsztatach w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. Uczniowie mogli się zapoznać z procesem pobierania krwi, jej konserwacji oraz warunkami przechowywania. Dowiedzieli się też jakie kryteria trzeba spełnić, aby zostać krwiodawcą. Warsztaty uświadomiły młodzieży, że niewielkim kosztem, pokonując swoje obawy i uprzedzenia, można przyczynić się do uratowania ludzkiego życia.Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Wyniki konkursu na plakat „Najpiękniejsze regiony Rosji”

Dnia 18 maja 2018 roku nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu na plakat „Najpiękniejsze regiony Rosji”. Uczestnicy zaprezentowali plakaty przedstawiające najciekawsze zakątki Rosji związane z jej przyrodą, kulturą i architekturą. Jury w składzie: Wojciech Romiński (kl. 3cTŻ), Anna Synakiewicz (kl. 3cTŻ), Kacper Maćkowski (kl. 3cTŻ) oceniało oryginalność i pomysłowość, sposób wykonania, formę estetyczną plakatu oraz sposób dotarcia do odbiorcy. Pierwsze miejsce zajęła Lucyna Żarczyńska (kl. 1KT), drugie - Ada Cichaczewska i Paulina Balcer (kl. 3KH), trzecie - Weronika Szablewska (kl. 2KT). Zwycięzcom gratulujemy!
Organizator: Anna Treichel

Szkolenie z wiedzy o winie dla hotelarzy

W dniu 9 maja 2018 roku 13 uczniów z klasy 3 KH uczestniczyło w szkoleniu z zakresu podstawowej wiedzy o winie. Warsztaty odbywały się w Hotelu "Słoneczny Młyn” w ramach zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone były przez sommeliera pana Rafała Buszkiewicza. Miały na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności z zakresu obsługi konsumenta. Każdy uczestnik - oprócz informacji teoretycznych - miał możliwość doboru, prezentacji, dekantowania i serwowania wina.Po zajęciach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy potwierdzające udział w szkoleniu.
Organizator: Iwona Januszewska

Kapsuła czasu

W dniu 17 maja odbyła się przed Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim w Bydgoszczy uroczystość posadzenia Dębu Niepodległości wraz z zakopaniem „Kapsuły czasu”. Na spotkanie przybyli przedstawiciele władz, dziennikarze i liczne delegacje szkolne z całego regionu. Naszą szkołę reprezentowały Marta Korcz (2TH) i Julia Duch (1TH).Uroczystości przewodniczył wojewoda kujawsko- pomorski Mikołaj Bogdanowicz.  W zakopanej „Kapsule czasu” znalazło się też przesłanie do nieznanych- przyszłych pokoleń napisane przez uczniów naszej szkoły pod kierunkiem pani Małgorzaty Kosmowskiej. Następnie zebrana młodzież zwiedzała Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy.

Opiekun: Piotr Jasiński

Warsztaty BBO

Dnia 14 maja 2018 roku w sali konferencyjnej w Przystani Bydgoszcz odbyły się warsztaty dla SU szkół ponadgimnazjalnych dotyczące Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego. Na spotkaniu przedstawiono możliwości zgłaszania pomysłów i przykłady inwestycji w ramach BBO. Naszą szkołę reprezentowały przedstawicielki SU ZSG Kinga Wolska i Julia Ulrich z klasy 2TH.

Opiekun SU: Małgorzata Kunicka

Wizyt 1107383