Szkolna Akcja Patriotyczna „Do Hymnu”

22.05.2014 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych odbył się finał Szkolnej Akcji Patriotycznej „Do Hymnu”, w którym uczestniczyli uczniowie klas pierwszych wraz z wychowawcami. Każda klasa odśpiewała 4 zwrotki hymnu.

Uczestników oceniało jury wyłonione spośród klas biorących udział w akcji.

I tak oto uplasowały się poszczególne klasy:

I miejsce -  klasa 1 TH  76 punktów

II miejsce - klasa  1 KEL 75 punktów,

III miejsce - klasa  1b TŻ, 1c TŻ 60 punktów,

IV miejsce - klasa 1b ZSZ 59 punkty,

V miejsce - klasa 1a TŻ  52 punkty,

VI miejsce -  klasa 1a ZSZ 43 punkty.

W trakcie liczenia punktów  uczniowie z klasy 3 TH przedstawili  montaż słowno – muzyczny dotyczący powstania warszawskiego.

Gościem honorowym Konkursu był wiceprezes Zarządu Okręgowego Związku Inwalidów Wojennych RP  i Kawaler Orderu Virtuti Militari - Pan Jan Mocarski.

 

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!

Galeria

Organizatorzy:

wicedyrektor mgr Joanna Kowalska

mgr Małgorzata Kunicka

mgr Piotr Jasiński

Wizyt 1087566