Nasza szkoła wyróżniona za promowanie honorowego krwiodawstwa

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy wyróżniło naszą szkołę za bezinteresowną pomoc w zakresie promocji honorowego krwiodawstwa oraz za zaangażowanie w kształtowanie postawy empatii i otwarcia na potrzeby drugiego człowieka wśród młodzieży. W ramach wyróżnienia RCKiK  ufundowało dnia 11 czerwca 2016 roku wyjazd naszej młodzieży z opiekunami na błonia Stadionu Narodowego w Warszawie, gdzie odbyła się plenerowa impreza inaugurująca ogólnopolską Trasę Czerwonej Nitki (przemierzające Polskę mobilne punkty, które będą promować honorowe krwiodawstwo i poszukiwać ludzi gotowych nieść pomoc innym).Promocja Czerwonej Nitki odbyła się w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Twoja krew, moje życie”, patronem której jest Ministerstwo Zdrowia i Narodowe Centrum Krwi.

Impreza miała na celu dotarcie do jak najszerszej grupy Honorowych Dawców Krwi .W jej ramach uczniowie skorzystali z symulatorów bezpiecznej jazdy, wzięli udział w warsztatach i pokazach gimnastyki artystycznej oraz akrobatyki, wysłuchali koncertu grupy De Mono i Loka.
Opiekunowie: Małgorzata Kunicka i Katarzyna Waszkiewicz

Wizyt 994862