Dołączyliśmy do "Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016"

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji poinformowała, że wniosek złożony przez Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy w konkursie Erasmus + 2016 ,, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój” (PO WER)  został zatwierdzony do realizacji ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”. Projekt „Europejskie doświadczenie zawodowe szansą na sukces” dotyczy odbycia miesięcznych praktyk zawodowych przez uczniów klasy II i III Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych w Niemczech w miejscowości Bad Freienwalde.  Koordynator projektu: Justyna Ormanowska

Wizyt 1034890