Wyróżnienie dla ZSG w finale kujawsko – pomorskiej edycji kampanii ,,Drugie życie”

Dnia 16 czerwca 2016 roku w klubie „Od Nowa” w Toruniu odbył się finał kujawsko – pomorskiej edycji kampanii ,,Drugie życie”, podczas którego członkowie Kapituły wręczyli najbardziej zaangażowanym zespołom wyróżnienia i nagrody ufundowane przez firmę Fresenius Medical Care Polska. Nasza szkoła zaszczególny wkład wniesiony w promowanie idei transplantacji w ramach kampanii ,,Drugie życie” otrzymała wyróżnienie.
Od października zespół naszej placówki przeprowadził szereg działań promujących przeszczepianie narządów i popularyzowanie oświadczeń woli dotyczących zgody na pobranie komórek oraz narządów po śmierci.
W Polsce oczekujących na dar drugiego życia jest około 2 tysięcy osób. Brak narządów to jedna z najważniejszych przyczyn ograniczających liczbę zabiegów, które ratują życie i przywracają zdrowie ciężko chorym ludziom. Ból po stracie najbliższej osoby bywa tak silny, że może spowodować sprzeciw na pobranie narządów i komórek do przeszczepu. W takiej sytuacji oświadczenie woli pozwala rodzinie poznać i uszanować wolę zmarłego. "W Polsce główną przeszkodą dla transplantacji to brak organów, dlatego edukacja ludzi w zakresie medycznych aspektów przeszczepiania narządów to zwiększenie świadomości naszego społeczeństwa na temat transplantacji i jednocześnie wzrost liczby uratowanych pacjentów, dla których przeszczep jest często jedynym ratunkiem" – powiedział prof. dr hab. n. med. Zbigniew Włodarczyk, Wojewódzki Konsultant w dziedzinie Transplantologii Klinicznej, główny ekspert medyczny kampanii ,,Drugie życie.”Mamy nadzieję, że podczas przeprowadzanych wspólnymi siłami działań zaszczepiliśmy w sercach
i umysłach ludzi ideę transplantacji jako dar drugiego życia.
Opiekun: Katarzyna Waszkiewicz

Wizyt 1034889