Zasady zachowania w bibliotece

1. Do biblioteki wchodzi się bez okryć wierzchnich.

2. Biblioteka to miejsce cichej pracy z książką i komputerem.

Wszystkie inne czynności są zabronione!

3. Komputery w bibliotece służą tylko i wyłącznie do poszerzania i uzupełniania treści zawartych w programie nauczania.

4. W bibliotece  tak jak i w całej szkole obowiązuje zakaz używania telefonów komórkowych.

5. W bibliotece obowiązuje bezwzględna cisza.

Wizyt 694273