Dyrekcja


DYREKCJA ZESPOŁU SZKÓŁ GASTRONOMICZNYCH

IM. JAROSLAWA IWASZKIEWICZA W BYDGOSZCZY

Dyrektor szkoły: DANUTA GACZKOWSKA
Wicedyrektorzy: JOANNA DYRKA
JOANNA KOWALSKA
Kierownik Warsztatów Szkolnych: IWONA CHOJNACKA

Wizyt 694275