Kalendarz roku szkolnego 2015/2016

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

1 września 2015 r.

2.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2015 r.

3.

Ferie zimowe:

18 - 31 stycznia 2016 r.:
Kujawsko-Pomorskie,

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

24 – 29 marca 2016 r.

5.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych

29 kwietnia 2016 r.

6.

Zakończenie zajęć w klasach
III ZSZ

24 czerwca 2016 r.

7.

Egzamin maturalny:

- część ustna
- część pisemna

Od  4 do 27 maja 2016 r.

8.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (nowa formuła):

1. sesja zimowa:

- część pisemna

- część praktyczna

2. sesja letnia:

- część pisemna

- część praktyczna


14 stycznia 2016 r.

15 stycznia 2016 r.

17 czerwca 2016 r.

od 30 maja do 4 lipca 2016 r.

9.

Zakończenie  zajęć dydaktyczno- wychowawczych

24 czerwca 2016 r.

10.

Ferie letnie:

25 czerwca - 31 sierpnia 2016 r.

Dni wolne w roku szkolnym 2015/2016

Klasy Techniczne:

  • 14, 15 stycznia 2016 r.
  • 4, 5, 6, 27 maja 2016 r.
  • 17 czerwca 2016 r.

Klasy ZSZ:

  • 4, 5, 6, 27 maja 2016 r.
  • 17 czerwca 2016 r.

Po odpracowniu:
2 maja 2016 r. - odpracowujemy 23 kwietnia 2016 r. (Drzwi Otwarte)

Wizyt 218103