Konto Rady Rodziców

Wpłaty prosimy kierować na konto bankowe:

Konto Rady Rodziców

Bank Pocztowy S.A. Oddział w Bydgoszczy

Nr rachunku: 93 1320 1117 2080 6042 2000 0001

Adresat: Rada Rodziców przy zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 5, 85 – 066 Bydgoszcz

UWAGA!!!

( w tytule płatności wpisujemy: imię i nazwisko: ucznia, wychowawcy oraz klasę)

Wizyt 694275