Historia Szkoły

Historia szkoły gastronomicznej sięga korzeniami aż do okresu międzywojennego. Wówczas to w roku 1928 powstała Żeńska Szkoła Zawodowa (gospodarcza). Właścicielem szkoły było Towarzystwo Popierania Pracy Zawodowej Kobiet. Zajmowała budynek przy ulicy Gdańskiej 119. W latach 1945 - 1949 szkoła przyspasabiała młodzież w kierunku żywienia rodziny i prowadzenia gospodarstwa domowego.

Od roku szkolnego 1949/1950 wprowadzony został kierunek żywienia zbiorowego w zakładach otwartych i zamkniętych. Lata następne istnienia szkoły - to nieustanne przeprowadzki oraz ciągłe zmiany merytoryczne w programie nauczania. W 1953 r. następuje kolejna przeprowadzka szkoły do budynku przy ulicy Ks.St.Konarskiego 5.
W gmachu tym od 1952 mieści się także szkoła odzieżowa.

W latach 1952/57 było to Technikum Gastronomiczne i Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna o specjalności: żywienie zbiorowe, kucharz.
W roku 1978 decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania utworzono zbiorczy zakład szkolny o nazwie
Zespół Szkół Gastronomicznych i Odzieżowych w Bydgoszczy.

Następnie w roku 1984 Zespół Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy stał się samodzielną placówką oświatową, a Zespół Szkół Odzieżowych przeniesiono do Fordonu.

W skład Zespołu Szkół Gastronomicznych wchodziły: Zasadnicza Szkoła Gastronomiczna, Technikum Gastronomiczne, Technikum Gastronomiczne dla Pracujących.

W 1990 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych powołano Liceum Zawodowe o specjalności kelner bufetowy, a z dniem 1 września 1998 roku Technikum Hotelarskie w zawodzie technik hotelarstwa.

Lata 2005 - 2010 to "Złoty Wiek" dla szkoły:

  • 1 września 2006r. - oddano do użytku nowy budynek dydaktyczny, na który czekaliśmy 78 lat
  • w czerwcu 2009r. cztery sale technologiczne po kapitalnym remoncie otrzymały nowoczesny sprzęt i stały się salami dla ośrodka egzaminacyjnego OKE w Gdańsku
  • szkołę i warsztaty szkolne obsługuje nowy Fiat Doblo
  • listopad 2010r. - w placówce wymieniono wszystkie okna i drzwi wejściowe, które podniosły estetykę starego budynku.

W marcu 2011 szkoła zdobyła certyfikat ISO 9001 .

Wizyt 694263