Technikum Hotelarskie na wagę złota (2)

Dnia 24 stycznia 2017 roku w budynku Ratusza w Bydgoszczy miało miejsce uroczyste spotkanie Prezydenta Miasta pana Rafała Bruskiego z przedstawicielami szkół, które zajęły wysoką lokatę w XIX Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadimnazjalnych 2017. Naszą placówkę reprezentowała pani dyrektor Danuta Gaczkowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych pan Sebastian Wagner i uczennica klasy 4TH Dominika Samsin. Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych zajęło drugie miejsce w województwie kujawsko-pomorskim i otrzymało status ,,Złotej Szkoły”. Prezydent Miasta Bydgoszczy uhonorował najlepsze szkoły listem gratulacyjnym i nagrodą pieniężną. Raz jeszcze wyrazy uznania i gratulacje. Więcej informacji o uroczystości na stronie: http://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/zdolni-uczniowie-zaangazowani-nauczyciele-t/

Nasza Szkoła ,,Złota” i ,,Brązowa” w rankingu Perspektywy 2016

Fundacja Edukacyjna "Perspektywy" potwierdza, że Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych w Bydgoszczy jest wśród 300 najlepszych techników w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych PERSPEKTYWY 2016 i przysługuje mu tytuł "Złotej Szkoły 2016".

Portal edukacyjny Perspektywy po raz osiemnasty ogłosił ranking najlepszych polskich szkół ponadgimnazjalnych . Miło nam poinformować, że Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych uzyskało tytuł ,,Złotej” Szkoły i uplasowało się na 2 miejscu w Bydgoszczy i 5 w województwie kujawsko- pomorskim, natomiast Technikum Gastronomicznemu nr 1 przypadł status ,,Brązowej” Szkoły za zajęcie 7 miejsca w Bydgoszczy i 20 w województwie. Warto dodać, że o wysokiej pozycji naszej placówki zadecydowały wyniki matur, egzaminów zawodowych i udział uczniów w olimpiadach. Dobra szkoła była, jest i będzie na wagę złota!

Kucharze Zespołu Szkół Gastronomicznych najlepsi w rankingu zawodów

Dnia 5 lutego 2015r. w Ratuszu Prezydent Miasta Rafał Bruski docenił najlepsze, według rankingu "Perspektyw", szkoły w mieście. Nie tylko te ze ,,złotej setki”, ale także technika, które najlepiej uczą w zawodach. Są to: Technikum Gastronomiczne nr 1 w Zespole Szkół Gastronomicznych - dyr. Danuta Gaczkowska (w zawodzie technik kucharz 1 miejsce w rankingu), Technikum Spożywcze - dyr. Wiesława Dereżyńska, Technikum Elektryczno-Energetyczne - dyr. Wiesława Sraga.

W spotkaniu uczestniczyli: Iwona Waszkiewicz, Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu UMB, Radni  Miasta Bydgoszczy, dyrektorzy szkół, nauczyciele oraz uczniowie.

Organizatorami rankingu jest Fundacja Edukacyjna Perspektywy - wydawca miesięcznika „Perspektywy” oraz redakcja dziennika „Rzeczpospolita”. W skład Kapituły Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2015 wchodzą tradycyjnie przedstawiciele trzech ważnych środowisk edukacyjnych: przewodniczący komitetów głównych olimpiad przedmiotowych, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych (OKE) oraz członkowie Komisji ds. Kształcenia Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”

27.01.2014 r. w Urzędzie Wojewódzkim Wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes i Kujawsko – Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska wręczyły dyplomy szkołom, które zajęły wysokie miejsca w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych miesięcznika edukacyjnego „Perspektywy”.


 
 

XVI Ogólnopolski Ranking Szkół Ponadgimnazjalnych 2014

21.01.2014 r. w Ratuszu Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski spotkał się z przedstawicielami bydgoskich szkół, które zajęły wysoką lokatę w XVI Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2014.

ZSG reprezentowała pani Dyrektor mgr inż. Danuta Gaczkowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr Sebastian Wagner, przewodnicząca S.U. Sara Fodrowska.

Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych zajęło 3 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim i 42 miejsce w Rankingu Techników 2014 w Polsce.

Zdjęcia ze spotkania z Prezydentem Miasta w Ratuszu

 • IMG_2855
 • IMG_2876
 • IMG_2909

Simple Image Gallery Extended

Osiągnięcia szkoły

PODSUMOWANIE XV OGÓLNOPOLSKIEGO RANKINGU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH 2013 tygodnika „PERSPEKTYWY”  i  dziennika „RZECZPOSPOLITA”

06.02.2013 roku w Urzędzie Wojewódzkim wojewoda Kujawsko – Pomorski Ewa Mes i Kujawsko –Pomorski Kurator Oświaty Anna Łukaszewska wręczyły dyplomy szkołom , które zajęły wysokie miejsca w rankingu.
28.01.2013 w Ratuszu Prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski spotkał się z przedstawicielami bydgoskich szkół, które zajęły wysoką lokatę w XV Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013.

ZSG reprezentowała pani Dyrektor mgr inż. Danuta Gaczkowska, nauczyciel przedmiotów zawodowych mgr Sebastian Wagner, przewodniczący S.U. Krystian Bartkowiak.

Nasza szkoła Technikum Hotelarskie w Zespole Szkół Gastronomicznych zajęła 4 miejsce w województwie kujawsko – pomorskim i 63 miejsce w Rankingu Techników 2013 w Polsce

 

 Zdjęcia w Ratuszu

 • prez_1
 • prez_2
 • prez_3

Simple Image Gallery Extended

 

Zdjęcia w UW

 • woj_1
 • woj_2
 • woj_3
 • woj_4
 • woj_5

Simple Image Gallery Extended

Wizyt 639115