Projekt: „EUROPEJSKIE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE SZANSĄ NA SUKCES”

Realizacja  w roku szkolnym 2016/2017

finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach projektu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy

Oświadczenie uczestnika

Wizyt 694275