Praktyki zawodowe

HARMONOGRAM  PRAKTYK ZAWODOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

KLASA

CZAS TRWANIA

TERMIN

2 a,b,c TŻiUG

2 TH

3 TH

2 KELNER

3 KELNER

4 tygodnie

od 30.05.2016 r. do 21.08.2016 r.*

Praktyki odbywać się będą w zakładach gastronomicznych i hotelach w Bydgoszczy oraz w ośrodkach wczasowych:

  • szczegółowy wykaz zakładów otrzyma wychowawca klasy, młodzież udająca się na praktykę zawodową zobowiązana jest wykonywać ją zgodnie z programem i regulaminem praktyk oraz zaleceniami nauczycieli i opiekunów odpowiadających za przebieg praktyki,
  • każdy uczeń udający się na praktykę zobowiązany jest posiadać aktualne badania lekarskie!
  • po odbyciu praktyki zawodowej uczeń oddaje kartę oceny wychowawcy (w czasie wakacji – w sekretariacie)

Miejsce praktyki wyznacza szkoła!

*  od 30.05.2016 r. do 26.06.2016 r.  lub

od 27.06.2016 r. do 24.07.2016 r. lub

od 25.07.2016 r. do 21.08.2016 r. lub

termin wskazany przez ośrodek wczasowy

Wizyt 245589