Akcja - kwalifikacja

Staże, praktyki 2018

W tym roku szkolnym, ramach projektu „Akcja-kwalifikacja” realizowane będą staże i praktyki dla  32 uczniów kształcących się w zawodach:

  • technik hotelarstwa – 11osób
  • technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz – 21 osób

Staże i praktyki realizowane będą w lipcu i sierpniu, w wymiarze 150 godzin

( 4 tygodnie) w  firmach na terenie Bydgoszczy.

Wysokość stypendium stażowego wynosi 1500,00 zł.

Osoby pełnoletnie zainteresowane udziałem stażach i praktykach proszę o składanie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie internetowej szkoły w sekretariacie do spraw uczniowskich do 17 maja 2017 roku.


Kursy "Akcja kwalifikacja"

Informacje

Formularz zgłoszeniowy - uczeń ZSG

Regulamin naboru dla ucznia

Regulamin naboru dla nauczyciela

Formularz zgłoszeniowy - nauczyciel ZSG

Wizyt 694275