Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkól Gastronomicznych w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018

 

Przewodniczący                     - Artur Gackowski 

Z-ca Przewodniczącego          - Magdalena Mikulska-Pastewska

Sekretarz                             - Małgorzata Bittner

Skarbnik                               - Marek Grzybowski

 

 

Komisja Rewizyjna

 

Przewodniczący                    - Sylwia Polasik

Członek                               - Katarzyna Kudlińska

Członek                               - Marek Jędrzejczak

Wizyt 742244