Rada Rodziców

Rada Rodziców Zespołu Szkól Gastronomicznych w Bydgoszczy w roku szkolnym 2017/2018

Przewodniczący                     - Artur Gackowski

Z-ca Przewodniczącego          - Magdalena Mikulska-Pastewska

Sekretarz                             - Małgorzata Bittner

Skarbnik                               - Marek Grzybowski

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący                    - Sylwia Polasik

Członek                               - Katarzyna Kudlińska

Członek                               - Marek Jędrzejczak

Wizyt 694275