Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18

Rada Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2017/18

Przewodnicząca : Julia Ulrich 2TH
Z-ca przewodniczącego: Kinga Wolska 2TH

Rzecznik praw i godności ucznia: Emilia Wódecka 2TH

Przewodnicząca sekcji kulturalno -oświatowej : Paulina Rozniak 2TH
Z-ca: Weronika Wiącek 2bTG
Członkowie: Sylwia Such 2TH, Kinga Makowska 2TH, Wiktoria Rytlewska 1bTŻ, Olga Młynarczyk 1cTŻ, Martyna Szneidrowska 1cTŻ, Grażyna Barszczewska 1aTŻ,Kamil Rutkowski 1aBS, Agnieszka Najdowska 1aBS, Julia Pora 2bTŻ, Aleksandra Pirowicz 2bTŻ, Julia Kmieciak 2bTŻ, Maja Przybylska 2bTŻ, Żaklina Jasińska 2TH, Monika Hyjek 2TH

Przewodniczący sekcji sportowej: Karolina 2TH

Z-ca: Julia Kobus 1aTŻ Owczarzak

Skarbnik: Klaudia Kuczak 2TH

Sekretarz: Sandra Gołębiewska 1TH

Przewodniczący sekcji fotograficznej: Ilona Kunicka 3cTG
Z-ca: Monika Kamińska 3KH

Członkowie: Marta Korcz 2TH, Weronika Mierzwińska 2aTG

Przewodnicząca rady wolontariatu: Marta Redzimska 2bTŻ

Z-ca: Sylwia Such 2TH

Przewodniczący sekcji nagłaśniającej: Kacper Zwierzychowski 3KH
Z-ca: Mateusz Chyliński 3KH
Członkowie: Tomasz Grzybowski 3AKZ , Oskar Zawada 3aKZ, Dawid Grzybowski 1KT, Wiktor Malich 1KT, Piotr Pokrątka 1cTG, Kacper Putinkowski 1cTG, Kamila Płotka 2aTŻ

Opiekun Samorządu Uczniowskiego: mgr Małgorzata Kunicka

Wizyt 694263