Struktura

Aktualnie  szkoła funkcjonuje jako  Zespół  Szkół  Gastronomicznych i  mieści  się  przy ul. Ks.Stanisława Konarskiego 5. Uczniowie dysponują 18 salami dydaktycznymi, biblioteką, centrum multimedialnym, salą gimnastyczną. Kształcenie zawodowe odbywa się w 4 nowocześnie wyposażonych pracowniach technologii gastronomicznej, pracowniach kelnerskich oraz pracowni hotelarskiej.

Parter budynku zajmują pomieszczenia Warsztatów Szkolnych wraz z salą do obsługi gości i bufetem szkolnym. Warsztaty dysponują 60 stanowiskami pracy dla uczniów. Zajęcia praktyczne odbywają się w systemie dwuzmianowym w następujących działach: kuchnia gorąca, garmażernia, cukiernia, przygotowalnia. W zespole szkół  kształci się obecnie około 760 uczniów.

Struktura kształcenia zawodowego w ZSG w Bydgoszczy od 1 września 2012 roku

Lp.

Szkoła

Cykl

kształcenia

Zawód

1.

Technikum Gastronomiczne

4 lata

technik żywienia i usług gastronomicznych

2.

Technikum Gastronomiczne

4 lata

kelner

3.

Technikum Gastronomiczne

4 lata

technik hotelarstwa

4.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa

3 lata

kucharz

5.

Branżowa Szkoła I stopnia

3 lata

kucharz

Praktyczna nauka zawodu w formie zajęć praktycznych realizowana jest w oparciu o własną bazę warsztatów szkolnych. Praktyka zawodowa w zawodach technikalnych realizowana jest u pracodawców. Szkoła ściśle współpracuje z lokalnym środowiskiem branży hotelarsko-gastronomicznej.

Wizyt 662805