Wychowawcy klas

Lp.

Wychowawcy

Klasa

TECHNIKUM HOTELARSKIE

Zawód: TECHNIK HOTELARSTWA

1.

Sebastian Wagner

I THN

2.

Magdalena Hellak

II THN

3.

Maciej Brzeźniak

 II KH

4.

Halina Palusiak-Kotlarz

III THN

5.

Iwona Januszewska

IV TH

TECHNIKUM GASTRONOMICZNE

Zawód: TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

6.

Katarzyna Filipiak-Futyma

I a TG

7.

Karolina Trybuchowicz

I b TG

8.

Mariola Ruge

I c TG

9.

Hanna Kuklińska-Piątkowska

II a TG

10.

Agnieszka Walkowiak

II b TG

11.

(Informacja w szkole)

II c TG

12.

Joanna Kozińska

III a TG

13.

Katarzyna Tomczak

III b TG

14.

Joanna Tomaszewska

III c TG

15.

Małgorzata Klimbej

IV a TG

16.

Anna Firchów

IV b TG

17.

Grażyna Guczalska

IV c TG

Zawód: TECHNIK KELNER-TECHNIK ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH

 18.

Joanna Nowicka

I KT

19.

Maciej Brzeźniak

II KH

20.

Aleksandra Daszuta-Kosiak

III KT

Zawód: TECHNIK KELNER

21.

Piotr Jasiński

IV TG kel.

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA  

Zawód: KUCHARZ

22.

Ewa Gajdemska

I a KZ

23.

Magdalena Czekajewska-Stańczyk

1 b KZ

24.

Krzysztof Szczepaniak

II a KZ

25.

Grażyna Mrotek

III a KZ

Wizyt 529525