Witam Państwa serdecznie w nowym roku szkolnym!

Przesyłam Państwu zaproszenie na pierwsze warsztaty dla rodziców w tym roku szkolnym, które odbędą się w piątek 29 września 2017 r. o godz. 16:00 w sali 115.

Chce jednocześnie poinformować, że w związku z prośbami o zmianę spotkań z sobót na piątki dokonaliśmy takiej właśnie zmiany i w tym roku szkolnym wszystkie zajęcia odbywać się będą w piątki.

Planowane terminy spotkań w roku szkolnym 2017/2018 : 29.09.2017 , 08.12.2017 , 02.02.2018 , 20.04.2017 , 15.06.2017 .

Informuję również o wydarzeniach na październik 2017 r.

11.10.2017, godz. 11:00

„Forum Olimpijczyków – Laboratorium Zdolności” – konferencja naukowa dla uczniów zdolnych

Tematyka spotkania: nauki ścisłe - matematyka i fizyka

Adresatami będą uczniowie szkół ponadgimnazjalnych.

W ramach konferencji odbędą się:

  • prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z wiodących szkół ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy.
  • prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk ścisłych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu.

Konferencja zorganizowana jest w ramach programu „Zdolni znad Brdy”.

Zgłoszenia prosimy kierować do Moniki Grzybowskiej, mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub tel. 52 321 00 81 w. 333.

"Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności"

Pałac Młodzieży w Bydgoszczy zaprasza na pierwsze w tym roku szkolnym spotkanie z cyklu "Forum Olimpijczyków - Laboratorium Zdolności". Adresowane ono będzie do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i uczniów trzecich klas gimnazjalnych.

Spotkanie odbędzie się 12 października 2016 r. o godz. 11:00 w sali widowiskowej bydgoskiego Pałacu Młodzieży. Tematyka wydarzenia obejmować będzie nauki przyrodnicze i techniczne: geografię, kartografię, geodezję i budownictwo.

W ramach konferencji odbędą się:

- prezentacje dorobku naukowego uczniów - laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych z wiodących szkół ponadgimnazjalnych w Bydgoszczy. Będą to uczniowie ZSO nr 3 oraz Zespołu Szkół Budowlanych;

- prelekcje wygłaszane przez pasjonatów, badaczy nauk przyrodniczych i technicznych, którzy swymi wystąpieniami zachęcą młodzież do poszerzania wiedzy i dążenia do sukcesu. Zaproszenie przyjęli: dr inż. Anna Kaczmarek (UTP) oraz dr Mirosław Rurek (UKW).

Program uświetni uzdolniona muzycznie młodzież.

Przewidziany czas spotkania - ok. 2 godziny.

Wstęp bezpłatny!

Zgłoszeń klas/grup dokonywać należy u koordynatora programu "Zdolni znad Brdy" - Moniki Grzybowskiej:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel.: 52 321 00 81 w. 333

Zapraszamy do udziału w wydarzeniu.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 10 października 2016 r.

Oferta Miejskiego Ośrodka Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy w zakresie wspierania nauczycieli w pracy z uczniem zdolnym na rok szkolny 2016/2017

Organizowane będą dwie konferencje dla nauczycieli w I semsetrze oraz dwie konferencje w II semestrze (przy współpracy z PPP1 i PPP2).

W pierwszym semestrze:

"Diagnoza zdolności, narzędzia, aspekty prawne współpracy dla grupy wiekowej 7-14 i 15-18 lat".

Przewidywany termin spotkań:

- 16.11.2016 (dla grupy wiekowej 7-14 lat)

- 22.11.2016 (dla grupy wiekowej 15-18 lat)

W drugim semestrze:

"Działania nauczycieli i ich wsparcie przy rozwijaniu talentów, aspekty psychologiczne" - również dla obu grup wiekowych.

Udział w konferencjach będzie bezpłatny.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie MOEN - http://moen.edu.pl/

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

Zachęcam do zapoznania się z ofertą Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 1 w ramach Miejskiego Programu Wspierania Ucznia Zdolnego „Zdolni Znad Brdy” skierowanej dla nauczycieli, rodziców oraz uczniów.

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2016/2017

Oferta Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w zakresie wspierania ucznia zdolnego w roku szkolnym 2016/2017.

Oferta dla uczniów

- Diagnozowanie uczniów pod kątem zdolności kierunkowych i udzielania zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki - p. G. Ledzińska, B. Dróżdż , H. Stachowiak;

- „Trening twórczości”

zajęcia stymulujące rozwój myślenia ze szczególnym uwzględnieniem oryginalności (dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkolnych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż;

- „Trening antystresowy”

Podczas treningu uczniowie nauczą się rozpoznawać symptomy stresu, przećwiczą techniki relaksacyjne oraz zapoznają się z profilaktyką antystresową (dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkolnych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż;

- „Trening asertywności”

Podczas treningu uczniowie dowiedzą się, jak skuteczniej osiągać własne cele, realizować potrzeby i bronić własnych praw w kontaktach z innymi, poprosić innych o pomoc lub przysługę, wyrażać i przyjmować krytykę oraz pochwały, a także odmawiać bez poczucia winy i konieczności usprawiedliwienia się (dla dzieci i młodzieży na wszystkich poziomach szkolnych) – p. G. Ledzińska, B. Dróżdż;

- „Serce i rozum” - program

zajęcia warsztatowe pobudzające myślenie twórcze, motywację oraz sferę emocjonalno-społeczną (dla dzieci klas IV- VI) – p. G. Ledzińska;

- „Zajęcia rozwijające myślenie twórcze i kreatywność dziecka pięcio- i sześcioletniego”

p. A. Napiórkowska- Solarczyk.

Oferta dla nauczycieli

- „Praca z uczniem zdolnym” - ( dla nauczycieli szkół podstawowych)

p. A. Napiórkowska- Solarczyk;

- „Syndrom nieadekwatnych osiągnięć - dlaczego zdolni uczniowie osiągają słabe wyniki w nauce”.

Definicja, przyczyny SNO, charakterystyka i typy dzieci z syndromem nieadekwatnych osiągnięć, formy pomocy, terapia dzieci osiągających wyniki poniżej swoich możliwości - p. A. Napiórkowska-Solarczyk, czas: 2 godz.

Oferta dla rodziców, opiekunów

- Wsparcie ucznia zdolnego i jego rodziny - konsultacje indywidualne z rodzicami dzieci zdolnych - p. A. Napiórkowska-Solarczyk , G. Ledzińska, B. Dróżdż;

- „Pomysłowy dorosły/rodzic – kreatywne dziecko”

Warsztaty rozwijające kompetencje rodziców w zakresie organizacji czasu wolnego dziecka, wzbogacające wiedzę opiekunów na temat metod rozwijania kreatywności - p. A. Napiórkowska – Solarczyk.

Zdolni znad Brdy

Nabór uczniów zdolnych na dodatkowe zajęcia na uczelniach

Wizyt 694275